Generalforsamling fredag d. 31. marts kl. 08.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Lys på Kalundborg den 31. marts kl. 8.00 til afholdelse hos Electricom A/S, Asnæsvej 1a.

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ kasserer
  4. Eventuelle forslag
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 bedes sendt til lys@asferg.com  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

Per Junge, formand

Keld Haapanen, næstformand

Henrik Petersson, sekretær

Kjeld Christensen, kasserer

Anders Christiansen, medlem

Charlotte Balslev, Medlem

Claus Chr. E. Pedersen, suppleant

Thomas Gosch, suppleant

Klaus Koksby Hansen, revisor