EKSTRAORDINÆR generalforsamling den 9. november kl. 8.15

Vi holder EKSTRAORDINÆR generalforsamling den 9. november kl. 8.15 hos Electricom A/S, Asnæsvej 1a.
Eneste punkt på dagsorden er godkendelse af vedtægtsændringer.
Du skal være medlem for at deltage med stemme på generalforsamlingen.
Du skal tilmelde dig på Lys@asferg.com.

Bestyrelsen

Per Junge, formand

Keld Haapanen, næstformand

Henrik Petersson, sekretær

Kjeld Christensen, kasserer

Anders Christiansen, medlem

Charlotte Balslev, Manager Finance, Equinor

Claus Chr. E. Pedersen, suppleant

Thomas Gosch, suppleant

Klaus Koksby Hansen, revisor