Sidste nyt

Generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 kl. 08.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Lys på Kalundborg torsdag d. 21. marts kl. 08.00 til afholdelse hos Electricom A/S, Asnæsvej 1a.

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ kassereren
 4. Eventuelle forslagBestyrelsen forslag ændringer til vedtægterne som følger:
  1) § 4. Linien ”Vores Kalundborg er berettiget til at udnævne et medlem til bestyrelsen” udgår.
  2) §4. Linien ”Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening med et 3. medlem” ændres til: Foreningen forpligtes ved underskrift af kassereren og et andet bestyrelsesmedlem”.
  3) §4. Der tilføjes nyt afsnit ”Bestyrelsen kan meddele prokura”.
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 bedes sendt til lys@asferg.com  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

Generalforsamling fredag d. 31. marts kl. 08.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Lys på Kalundborg til afholdelse

Fredag den 31. marts kl. 08.00 hos Electricom, Asnæsvej 1 A, Kalundborg

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ kasserer
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 bedes sendt til lys@asferg.com  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamling mandag den 28. marts kl. 08.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Lys på Kalundborg til afholdelse

Mandag den 28. marts kl. 08.00 hos Electricom, Asnæsvej 1 A, Kalundborg

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ kasserer
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 bedes sendt til lys@asferg.com  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Julebelysningen tændes søndag d. 28. november kl. 16

Glæd jer til julestemningen i Kalundborg Centrum.

EKSTRAORDINÆR generalforsamling den 9. november kl. 8.15

Vi holder EKSTRAORDINÆR generalforsamling den 9. november kl. 8.15 hos Electricom A/S, Asnæsvej 1a.
Eneste punkt på dagsorden er godkendelse af vedtægtsændringer.
Du skal være medlem for at deltage med stemme på generalforsamlingen.
Du skal tilmelde dig på Lys@asferg.com.

Julebelysningen tændes fredag d. 20. november

Glæd jer til julestemningen i Kalundborg Centrum.

Julebelysning i centrum af Kalundborg

Der er borgermøde mandag den 3. august 2020 kl. 19 i Kalundborg hallen - hal 1, om godkendelse af julebelysning i Kalundborg under Få det fikset puljen.
Se nærmere under Kalundborg kommunes hjemmeside, få det fikset puljen.

Der har i rigtig mange år været julebelysning i Kalundborg Centrum. Det skal udskiftes nu.

Hvert år i november tændes juletræet enten på øen eller på Klostertorvet. Der er fyldt - ca. 1.000 mennesker - i gaderne med børn, familier og spejdere.
Samtidig tændes julebelysningen.

Hele december er julebelysningen tændt til glæde for borgere, handlende, forretninger, turister, forretningsfolk og foreninger som laver jule event.
En smuk julebelysningen, tiltrækker handlende som gør deres indkøb i butikkerne.
Julebelysningen er unik med et af Kalundborg's vartegn - vor frue kirke - som en udsmykningen i belysningen. Det findes ikke andre steder.

Det er begejstrende at se noget smukt og især når det er jul. Det er en smuk tid.
I 2020 og fremover vil det være endnu vigtigere. Vi har lige været igennem en coronakrise, hvor forretningerne i centrum af Kalundborg har måttet holde lukket, helt eller delvis, andre har været åbne som normalt, men fælles for alle er, at langt de fleste har mistet omsætning. En ny og spændende julebelysningen skaber nysgerrighed og vil få næsten alle borgere i Kalundborg by og opland samt forhåbentlig borgere i yderområderne som Svebølle, Hvidebæk, Høng og Gørlev m.fl., til at komme forbi og se den nye julebelysning. I vores Kalundborg kommune er der mange sommerhusgæster som helt givet også vil se julebelysningen. Det kan være med til at til trække nye indbyggere, som går og tænker på at flytte til Kalundborg kommune. Måske er det Kalundborg's tur til at blive årets juleby i TV2øst.

Det er vores opgave i fællesskab med forretninger, de handlende, kommunen (sammen er vi stærkest) at få de nævnte til at komme igen år efter år.

 

Der kommer julelys i:

Kordilgade, Vænget, Skibbrogade, Lindegade og Solskinspladsen.

 

Mød op til borgermødet mandag den 3. august og vær med til at stemme for projektets gennemførsel.
80% af de fremmødte stemmeberettigede borgere skal godkende projektet og du skal bo i Kalundborg by.

Køb genoptryk af Aage Rasmussens plakat "Kalundborg".